VALOKUVIEN TOIMITUSEHDOT

Valokuvaaja luovuttaa asiakkaalle kuvamateriaalin kertajulkaisuoikeuden. Kuvia saa käyttää vain ennalta sovittuun tarkoitukseen. Eri sopimuksella myös määräaikainen tai vapaa käyttöoikeus. Uusintapainoksesta on aina sovittava erikseen.

Kuvamateriaalia ja siihen liittyviä sopimuksia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Kuvan hinta muodostuu käyttötarkoituksen ja painomäärän mukaan.

Kuvat, joita ei käytetä on palautettava kahden viikon kuluessa. Julkaistut kuvat palautettava heti käytön jälkeen, maksimi-aika kaksi kuukautta.

Kuvat palautetaan postitse kirjattuna, jos ei ole muuta sovittu. Digitaaliset tiedostot on heti poistettava käyttäjän järjestelmästä.

Julkaistavan kuvan yhteydessä on mainittava kuvaajan nimi. Valokuvaajalle tulee toimittaa tekijänoikeuskappale julkaisusta.

Kuvien tilaaja (asiakas) on vastuussa kuvamateriaalille laina-aikana sattuneista vahingoista.

Korvaukset vahingon sattuessa

Dia-originaalit:

Pieni vahinko € 100,-
Tuhoutunut / palautettu € 400,-
Kadonnut € 600,-

Kuvien käytöstä

Kuvien käytön laillisuudesta vastaa tilaaja (asiakas). Mikäli taideteosta tms. esittävää valokuvaa käytetään muussa, kuin journalistisessa tarkoituksessa, on kyseisen teoksen tekijänoikeuslupa haettava erikseen suoraan taiteilijalta tai Kuvasto ry:ltä (www.kuvastory.fi) tai tekijänoikeuksien haltijalta.

 

Sivuilla esitettyjen kuvien copyright on lailla suojattu ja niiden käyttö ilman lupaa kielletty